ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. 26-11-2020

912 Views  | 

ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. 26-11-2020

ขอขอบคุณคณะศึกษาดูงาน ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) 26-11-2020

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy