ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. 24-11-2020

908 Views  | 

ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. 24-11-2020

ขอขอบคุณคณะศึกษาดูงาน ผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) 24-11-2020

Related content

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy