การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี 17-11-2020

1644 Views  | 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี 17-11-2020

ขอขอบคุณคณะศึกษาดูงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) 17-11-2020

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy