สถาบันพระปกเกล้า:หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 13-11-2020

734 Views  | 

สถาบันพระปกเกล้า:หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 13-11-2020

ขอขอบคุณคณะศึกษาดูงาน สถาบันพระปกเกล้า:หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน (CEST) 13-11-2020

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy