สัมมนาออนไลน์ ฟรี !!! สถานะปัจจุบันและมุมมองในอนาคตของแบตเตอรี่ ชนิด ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม อลูมิเนียม และ ซิงค์ไอออน ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13:30 - 15:00 น.

78 Views  | 

สัมมนาออนไลน์ ฟรี !!! สถานะปัจจุบันและมุมมองในอนาคตของแบตเตอรี่ ชนิด ลิเทียม โซเดียม โพแทสเซียม อลูมิเนียม และ ซิงค์ไอออน ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13:30 - 15:00 น.

ผู้บรรยาย
รศ. ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์
คณบดีสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน
สถาบันวิทยสิริเมธี
ผู้ดำเนินรายการ
นายสุรศักดิ์ แก่นเกษ
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
อีเมล: cest@vistec.ac.th
โทร : 086-886-0089 (วรพล)
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา: https://forms.gle/DMw9VfUBGfyRmCnZ6

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy